Sinemanın Mabedi: İdeal İzleyici'ye giden yolMetinler arası bağlam

Sinemanın seyri söz konusu ise izleyici, film dolayısıyla görünür alemden fenomenal aleme geçiş yaşar. Bu gayri ihtiyarı şuur halinin herkes farkında değildir. Bu yüzden dedik ki tinsel iletişim aracıdır, sinema....

İdeal izleyici, metinlerarası kesişme noktasıdır. 

KD Yorumlar

Popüler Yayınlar