Sinematogia: Kelimenin Etten Eve Dönüşümü


Sanat yönetmeninin görevi, hikayeye en uygun görsel tasarımı ortaya çıkarmak değil, görselliği iç sese dönüştürecek kültür kodlarını bulmak ve bir araya getirmektir.

Sahnede Rithos kurmak...

"Rithos, mithosların anahtarıdır ve mithoslar, rithoslarla ozmoslaşır". M.B.

Etten Ev "sen benim etimden et, kanımdan kansın"...
Anlıyorsun ya, bunun bir ................. olduğunu! 

Biri yapmalıydı. 

Haydi kal sağlıcakla...

KD


Konuyla ilintili diğer yazılar:

Eterik bağlam
Mitosis 
Dört katman

Yorumlar

Popüler Yayınlar