Filmin imgesinden töz yaratmak

Bir filmin imgesi o filmin anahtarıdır ve o imgeden töz yaratmak, izleyicinin hafsalasını ihata etmektir. Düşünce olarak bu ihata, sevgidir ve ontolojik olarak tanıklıktır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar