Gündüz Düşleri # 1 : Kahramanın düşmanını yaratması

"Ne öğrendiysem onu dönüştürüyorum. Yaptığım bu!" 
Kain Dede


Ustamdan öğrendiğimi, kendi anlayış dünyama katarak, ama onu hem kendinde ne ise o olarak saklamak hem de onu kendim için dönüştürmüş olarak tutmak - 
Böylece kendi içimde alanlar açıyorum. Her alanda hep saklı olanı arayacağım ve bulduğum hep kendi için O olacak ve o hep tuttuğumu bırakacak.

Buna Mesih-Deccal çatışması diyorum.

Mesih, kendi hak ismiyle, sözleriyle var - o ne apaçık bir saklanma!
Ve deccal hep orada kendi için olarak, kendi-başkasının ismi ve sözleriyle, ve o ne örtülü bir tutulma!

Sinemanın simyası olan senaryo aynı zamanda bir resmetmedir. Resmetmek, bir dönüştürme edimidir. 

Örneğin kahraman, dönüştürülmüş bir imgedir. Kahramanın düşmanı, aslında kendi içindeki sorundur (korku), o sorun düşman olarak tecelli eder. Böylece kahramanın düşmanıyla her karşılaşması onun aynı zamanda korkusuyla yüzleşmesidir.

Sevgiler

KD


Yorumlar

Popüler Yayınlar