Hareketin türleri


Sinema için hareketli resimlerin birbiri ardınca getirilerek bir öykü oluşturmasıdır dendiğini duyduk... Sinematogia, gelenekselin tanımlarına itiraz etmez ancak onu yeniden yorumlamak ister.  

Hareket, Arapça sessizlerle yazılır ve onu akıl seslendirir.
Şimdi İngilizce'de 3 tip hareketten söz edilir:

1- move
2- mobile
3- motion

Move: saf harekettir, öz olarak bir yörünge, bir rota üzerinde izlenen harekettir.
Mobile: Hareketin devinimidir, biçimsel harekettir, merkeze bağımlı yapısı vardır.
Motion: Kütlesel devinimdir.

İmdi motion-pictures dediklerinde hareketli-resimler diye çeviriyi yeniden inşaa etmelisin. İşte o zaman sinema'nın kavramına yakınlaşmış olursun.

Yapı, devinir.

Yol senin iz sürücü, 

iyi gidiyorsun.

KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar