Refref: hiçlik perdesinden varlık deryasına


"Laboratuvar denir doğaya ve bir papatyayı parçalara ayırabilirsiniz orada lakin parçaları topladığınızda etmez bir papatya çünkü eksiktir tinsel bağ." Goethe

Kuş Bakışı Kara Delik • Sinematogiaya göre tasavvuf, kolektif kimliğin ref edilmesidir. Ref, Arapça rafa kaldırmak anlamında kullanılsa da Maturidiler onu, kavramsal bir aşma, içinde taşıyarak bir ortadan kaldırma edimi olarak tanımlarlar. İbnül Arabi'de de bu böyledir. 

  Sinema bu anlamda benzer bir ref işlevine sahiptir. Onun yoluyla izleyicinin kolektif kimliği, İd'in hükmünden kurtulur çünkü beyazperdede Hiçlik'tir temaşa edilen... ve izleyici, mabed imgesiyle buluşur.

  Kuşkusuz burada izleyici ile ideal izleyiciyi kastettiğimi ideal okur anlamıştır.

  Burada asıl önemli olan zihnin bu temaşada, kendine dönmesi ve dönerken dolaysızca kaynaktaki çatışmaya son verecek tinsel bağ hizmetinde bulunmasıdır. Tıpkı cinsel birleşme sonucu yaşanan orgazm anında olduğu gibi - ki orada çatışma son bulur - bu seyirde de bir an için çatışma son bulur.

  Mühim olan ideal izleyicinin yaşam seyrinde bu halli kendinde inşaa etmesidir.

  İslam ile sulh arasındaki fark gibi! 

  İslam barış demektir, ancak burada barış kendinde kaynakla buluşma iken sulh (barış) ötekindeki kaynakla buluşmadır.

  Asıl çatışmayı sonlandıracak olan bu tinsel bağdır.

  Güzel geceler

  KD

Yorumlar

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar