Gerçekliğin diğer adı

Doğanın tini: Yansıma
Tinin doğası: Yanılsama
Metin mühendisliğinde sıfırsürtünme
İmdi, yanılsamayı genelde eksik bir durum olarak görürüz. Kimse yanılsama içinde olmak istemez. Oysa yanılsama, yansımanın kendi üzerine katlanması olarak Gerçeğin diğer adıdır.

Lakin insan, yanılsamanın içinde yaşar. Çünkü onun doğasında şeyleri olduğu gibi görme yeteneği de vardır. Tin, doğaya nüfuz ettiğinde orada bulur Babil kulesinin efendisini ve o efendi, tine ismini söyler. 

Yanılsamada bizi rahatsız eden, benliğimizi olumsuzlayan bir ıraya sahip olmasıdır. Evet, burası önemli, çünkü benliğimiz bir yansımadır ve benlikte direniyor olarak gördüğümüz şey, aslında doğadır. Tin, doğaya direndikçe yanılsama artar ve yanılsamanın artmasıyla doğa tine yükselir ve bu tinsel hile, kültür perdesinin arkasında olup biten akılalmaz bir mühendisliğin sıfır sürtünme noktasıdır.

İz sürücüye notlara devam...

KD


Yorumlar

Popüler Yayınlar