İmgeler Atlası



Atlas'ın sırtında dünya değil bir İmge vardır. 

Senarist için "imgeler atlası" çok önemli bir alandır. O alanı keşfedemedikçe hikaye örgüsü mitolojiyle temellendirilemez ve bu temelden yoksun bir hikaye sinemaya hizmet edemez. Peki sinema nedir?

Sinema, etkin edimsel öznenin tikelde evrenseline kavuşmasıdır. Bir tekillik noktasıdır ki orada her tikel izleyici, kendisine yabancı ve dışsal bir idea tarafından yakalanır ve için sınırına kadar getirilir, bir eşik ki izleyici, orada geçer ya da geçmez. 

İşte böyledir bu yolun kanunu izleyici!

KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar