Mutlak Töz

Bu nedir?

Metaforlar içsel dünyamızı tasvir ederler. Metaforların dünyası, dış dünyada rol olarak yansırlar. Rol, en girift formdur tanık olduğumuz, kendisinde kendisi olarak değil ama kendi-dışsallığı olarak, böylece rol, etkin-öznedir. Bir hikayenin etkin-öznesidir rol ve hikayeni o rol yazar, sana rağmen, çünkü sen o role bürünürsün.

Tekar merhaba iz sürücü... 

KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar