Yolculuk Halkaları

Miraç 

Yolculuk halkalarını üçe ayırmalısın ey iz sürücü,

Birinci halka, bedensel olarak orada bulunuş halkası. Bu tarihsel yeniden inşaa'dır. Bunu arka fona alacağın tarihsel bir konuyu yapıbozumsal bir teknikle yeniden yorumlayarak yapabilirsin.

İkinci halka, ruhsal olarak orada bulunuş halkası. Bu simgesel yeni inşaa'dır, aslında kahramanın yeniden inşaa'sıdır. Bunun için kendine bir imge seçmelisin.

Üçüncü halka, mitsel halka, ki izleyici'nin inşaasıdır. Ve imgenin gösterime çıkışı, simgesel inşaa, zamansız ve mekansız olan tinsel inşaa...

Bu üçünün dışında bir dördüncü halka vardır ki o Tarih'in inşaasıdır. Bu alanda şekillenen bir film, ölümsüz tinler panteonuna katılır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar