Kavramların senaryosunu yazmak

Tasarımsal olan yanılgının, yanılsamayı aşma girişimi
Kanıtı olmayan, gözlemlenemez, tekrarı müspet anlamda imkansız... Tıpkı kara delik gibi, zaman, geçmiş, aktarım, belge ve bulgular gibi değişken parametrelerle ulaştığımız, sonucu yansımalı bir genelemeden öte bir şey değildir tarih. Ama yine de kuşku duymuyorsak bunda bir sorun vardır. 

Belki de bakış açımızı değiştirmeliyiz. 

Tarih'i neden geçmiş ile sınırlandırıyoruz. Tarih, ya bugünü şekillendirme aracı ise. Geçmişte böyle oldu demek yerine, tarihte böyle oldu demek arasında bir fark vardır, çünkü tarihte böyle oldu demek kavramların zamanüstü ilişkisini ele alır, oysa geçmişte böyle oldu dediğimizde sadece geçmişe baktığımızda derinliğimiz denli görebildiklerimiz su yüzeyine çıkar. Geçmişi tarih sananlar üretemezler, tarihi şimdiyi yaratma etkinliği olarak görenler ise yarını değiştirdikleri gibi dünü de değiştirebilirler. 

İyi seyirler

KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar