Faşist iktidar kitaplardan da korkar: Şeker Portakalı

Şekerli Portakal

- Kitaplardan neden korkulur Ölric?
- Çünkü kitaplar bilgeliği temsil ederler efendim.
- Peki Bilgelikten neden korkulur canım?
- Çünkü Bilgelik şeker portakalıdır cancağızım.

Yorumlar

Popüler Yayınlar