Faşist iktidar kadından da korkar


Kadın, erkeğin "İnsan" özgürlüğünü "tür" varlığı olarak sezinlediği aynadır. 
Erkekse, kadının "İnsan" kudretinin "tür" varlığı olarak bildiği yansımasıdır. 
Bu yüzden faşist iktidar, yani özgürlüğü kudrete kurban eden anlayış, kadından korkar, çünkü kadın, kudretin özgürlük karşısında iflasıdır. Oysa faşist iktidar, ne erkek ne de kadın özgürleşsin ister, İnsan'ı erkekleştirmek ister. Sadece erkekleşen İnsan, yansımasızdır, ve yansımasız tin için kendi dışındaki her şey aynadır ve o aynada kendini değil, ihanetini görür tıpkı şafağın ilk atımında sevgilisini ele veren kişinin her nefeste ihanetini hatırlaması gibi. Sonunda hang man!

İyi geceler iz sürücü
KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar