Gerçekte kimdi Spartacus?


Gençliğini Trakya’da geçiren Spartacus, bir savaşta Romalılara esir düşmüş ve köle olarak satılmıştı. Bir köle olarak yaşayamayacak kadar özgürlükçü olması nedeniyle kısa zamanda sahibinin yanından kaçmış ve kiralık asker olmuştu. Ama tüm kölelerde olduğu gibi Spartacus’un vücudundaki damga da onun daima bir köle olarak kalacağının belirtisiydi. Bu nedenle, Spartacus, gladyatör okuluna verildi ve orada öldürmekle yükümlü olduğu diğer kölelerle tanıştı. Modena’daki ölüm gününe sıkı denetim altımda hazırlanan kölelerin Spartacus’ün özgürlükçü düşünceleri benimsemeleri fazla uzun sürmedi. Spartacus ve arkadaşları önce gladyatör okulundan kaçmayı daha sonra diğer köleleri de yanlarına alarak Romanın güçlü ordularını yenilgiye uğratmayı düşünüyorlardı. Yoğun savaş dönemiyle Spartacus, kurtuluşun gelen saldırıları karşılamakla değil, yönetimi ele geçirmekle sağlanacağının farkına varmıştı. Özgürlükçü bir yaşam kurmak için güneye hareket etti ve kısa bir savaş sonunda Thurium şehrini aldı. Bu şehri merkez yaparak kendi yasalarını uygulamaya başladı. Altın ve gümüş biriktirmeyi, yüksek fiyata mal satmayı yasaklayan anlayışın toplum yararına yaptığı düzenlemeler kısa zamanda eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaşamın olanaklarını sağlamış, bu gelişmeler Roma ve onun arkasındaki güçlü toprak sahiplerini rahatsız etmeye yetmişti. Spartacuscuların giderek çoğalması ile kendi egemenliklerini kaybedeceklerini anlayan Roma egemenleri diğer ülkelerin de desteğini alarak güçlü bir orduyla tekrar bir saldırı başlattılar. Son iki büyük savaştan sonra kumandanların arasında çıkan anlaşmazlıkların da etkisiyle M.Ö 71 yılında Spartacus ve ordusu yenilgiye uğradı. Bu yenilgi ile birlikte Spartacuscular kölelikten kurtulmak uğruna yaptıkları büyük savaşımın son perdesini oynadılar. Spartacus de dahil olmak üzere birçok özgürlükçü, savaşta öldü, geride kalanlar ise çarmıha gerilerek katledildi.

 Yorumlar

Popüler Yayınlar