kök saplara tutunmak

bir tablo, bir kare, bir algı...

bütünlüğünü özne"sin"den ve onun nesnelden özele akan iç dünyasından alır ya da onunla tamamlar diyelim.

Bunu rizom bağlarıyla yapar. 

Rizom bağı nedir?
Kök saplarıdır.

Bir şey'in kök sapı başka bir şeydir.
Her şeyin ve herkesin kök sapı vardır.Yorumlar

Popüler Yayınlar