metnin ruhu


Bir metne ruh veren sözcükler midir?
Oysa sözcükler cansızdır. Onları ruhlandıran okur mudur? yoksa okur ruhlanmış olanla okuyan mıdır?
Yazar, cansız sözcüklerle ne canlı ne de cansız olan imgeleri buluşturur, aralarında kısa devreye neden olur, işte bu mekanik kısa devreden kimyevi bir ruh cereyan eder. Metnin ruhu ya da simyası dediğim şey budur. 

Yorumlar

Popüler Yayınlar