Ace Temple


Simgeler, imge bileşenleridir
İmge, Simge ile Kavramsallaşır. Ve simge, imgelerin anlamlandırılmasıdır.

Sinemanı özü işitmektir. Kulaktan göze bir süreçtir film. Bu yüzden görülecek değil, işitilecek eserler peşindeyiz.

Ace Temple. Neden ilk mabed?
Platon’un mağarasından Solomon’un Temple’ına, her mabed bir ilk prototipin geliştirilmiş modelidir.
İlk Mabed, her biçimin ideasına uygunluk kazandığı özler dünyasıdır.

Çok Yakında!
www.acetemple.com
Bir hikayeyi gerçek kılan tindir.
Only the spirit realizes the story.
  
Filmin Eterik Değeri nedir?
İzleyici ile duygu, düşünce ve tinsel açıdan bağ kurarak, kendinin farkındalığını içselleştirebileceği zemini sunan deneyimsel kavram’a (imge’ye) eterik değer diyorum.

Yorumlar

Popüler Yayınlar