Kainatın Göbeği: Dünyanın Öteki Sonu

Göbekli Tepe Romanı


Göbekli Tepe roman oluyor.Ey iz sürücü!


İki tip tarih vardır: Yazılı tarih ve sözel tarih. Yazılı tarih ölü tarihtir., geçmişe aittir. Sözel tarihse yaşayan tarihtir, geçmişten gelendir. Sözel gelenekten işittiğimize göre: 1616 yılında Osmanlı devletinin başkenti İstanbul’da Yıldız Sarayı’nın önünde hikayesini oynarken katledilen son meddah Kain Dede, Orta Dünya’da Kuş insanların yaşadığı döneme ait bir dil taşından bahseder. Bu taşı bulup, kulağına götüren yaradılışın sırrını dinlermiş. Orta Dünya’nın küllerinden doğan Yeni Dünya’nın tüm bilinen diğer kutsal kitaplar ve içinde geçen sırları, aslında bu taşın anlatıklarını bir arama serüveninden başka bir şey değilmiş. Ve bugün üzerinde yaşadığımız bu dünya, bu arayışlardan sadece biri.


Ben de bir gün bu dil taşına Yeditepeli şehrin bir delhizinde rastladım ve kulağına yaslayıp dinledim. Şöyle fısıldadı kulağıma:

Devamı kitapta olacak.

Yorumlar

Popüler Yayınlar