Mitolojik Aşk


İlk kez aşık oldum diyen adam ikiye ayrılır bir: kronolojik aşık. iki: kyrotik aşık. kronolojik aşık, tatminsiz birey. bu kadın da olabilir. aşağılarsın küçümsersin inancı kırılır. kyrotik aşıksa, mitolojik döngüde yaşayan aşıktır. Firdevsi'nin Şehnamesi'ndeki krallar gibi tahta her çıktıklarında kendilerini gelmiş geçmiş tek sultan sayarlar. Hegel'in tinsel kayranın incileri dediği bu adamları, kronolojiklerden ayırt etmek güçtür. iradeleri ve inançlarını kıramazsın, çünkü onlar sıfırda dururlar ve sıfırı yok edemezsin.

Yorumlar

Popüler Yayınlar