en baba kitaplarım


batı literatürü
1- aristoteles metafizik, 
2- platon devlet 
3- spinoza etika 
4- descartes düşünme meditasyonları üzerine
5- arı usun eleştirisi, kant 
6- hegel, tinin görüngübilimi
7- marx, das kapital
8- varlık ve zaman, heidegger
9- varlık ve hiçlik sartre
10- metapsikoloji, freud
11- wittgenstein tractatus
12- habermass, iletişim
13- adorno, minima moralia
14- Maurice Merleau Algının Görüngübilimi
15- husserl, fenomenoloji üzerine beş ders
16- walter benjamin, pasajlar
17- jacques deriada, gramatoloji
18- deleuze, imgenin hareketi 
19- samuel beckett - quad
20- wilhelm dilthey yorumbilim
21- gadamer, truth and method
22- carl jung - red book
0- solomon fischerman, the religion of the spirit


doğu literatürü
1- veda
2- uphanişad
3- tevrat
4- incil
5- kuran
6- mısır ölüler kitabı
7- mevalan fihi ma fihi
8- futuhattı mekkiye
9- füsusuelhikem
10- nurdan heykeller
11- gülşeni raz
12- ilahiname
13- niyazi mısrı divanı
14- yunus emre divanı
15- hace bektaş makalat
16- tavasin hallaç
17- varidat
18- erzurumlu ibrahim hakkı efendi
19- parıltılar 
20- mukaddime
21- firdevsi şahname
22- ???????
0-  ??????????

orta dünya literatür
1- ?????????
2- shakespear romeo juliet
3- goethe genç werther
4- dante ilahi komedya
5- küçük prens
6- büyük inisiyeler, madde ve ruh
7- kabala, zohar
8- amakı hayal
9- enneadlar plotinos
10- zerdüşt böyle buyurdu 
11- martı jonathan
12- gönülsüz mesih
13- ermiş 
14- simyacı
15- sofinin dünyası
16- umbderto eco
17- orhan hançerlioğlu
18- noktanın sonsuzluğu
19- cavit sunar
20- burhan oğuz 
21- orhan hançerlioğlu
22- metin bobaroğlu
0 - doğuşlarYorumlar

Popüler Yayınlar