Aşk Halleri

Aşk Halleri 3 yöndedir.


tek hece 

AŞIK HALLERİ
1. İnsan aşık olunca, aldığı nefesi unutur gibi kendini unutuyor da maşukunu aklından bir an için bile çıkarmıyor.
2. İnsan aşık olunca, üşüme alıyor bedenini olur olmaz ama bu üşüme soğuktan değil, çölde bile olsa üşüyeceği bir türden; çünkü maşukunu kendi göğsüne yerleştirmiştir bir kere ve gel gör ki göğüs kafesinde yeller eser.
3. İnsan aşık olunca, maşukuna ayna olur. Çünkü aşık kendi kendine sır olur, sırlanmış cam parçası gibi can paresi de aynaya döner. Çünkü aşık, maşukun sırrıdır.
4. İnsan aşık olunca, maşukunun bir katresi bile ona umman gelir.
5. İnsan aşık olunca, aşık olduğu ile ayniyete gelir ve bu hal kah kendine kah maşuk'una kaynak olur. Öyle bir kaynak ki bu dünyada Kaf dağı bir değil, iki tanedir. Ve iki Kaf'ın arasında aynalık pınarı vardır. O pınardan içen aşık ise, maşukunun hallerine; maşuk ise Aşk'ın hallerine şahit olur. Çünkü aşk, maşuk'un elinden alır, aşık'în elinden verir.
6. İnsan aşık olunca, aşkını aşikar etmesi gerektir, lakin aşkı aşikar olmayanın hali gündüz gözüyle körlükten başka bir şey değildir.
7. İnsan aşık olunca, maşuku aşıkın gönlüne sultan, aşıksa maşukuna gönül sarayı olur.
8. İnsan aşık olunca, dili lal olur, varlığın içinde bir zerre olur; hali kal olur, tabiata malik olur; canı mat olur, sevgiliyle turab olur.
9. İnsan aşık olunca, aşıkın bedeni maşukun ruhu, maşukun bedeni ise aşıkın nefsi olur. Hal böyle olunca maşuk, aşıka dokunarak nefsini coşturur. Aşıksa maşuka dokunarak, maşukun nefsini susturur.
10. İnsan aşık olunca, aşkı dillenir ve bülbül olur. Bülbül her söz ile maşuku sırlar.
Aşık halleri 10'da vuslat hasıl olunca ayın dönüşü gibi, maşuk aşık aynasında kendine döner, aşık da maşuğunun özünde erir. İmdi aşkın kendi devrini tamam etmesine dek aynadaki maşuk hallerini şu şekilde deneyimledik:

MAŞUK HALLERİ
1- İnsan aşık olunca, maşukun dili aynı sözcükleri terennüm etse de her gün, o gün hep o ilk gündür. Çünkü lal olmuştur mazi ve lav olmuştur aşktan başka her şey gönül kabesinde.
2- İnsan aşık olunca, aşık nereye baksa maşuk da oraya akar lakin maşuk için her yer aşığın gönlüdür.
3- İnsan aşık olunca, aşıkın suskunluğunu mesken edinir maşuk!
4- İnsan aşık olunca, maşuk aşkı kendinde bulur, aşıksa maşuku kendinde görür.
5- İnsan aşık olunca, maşuk kendi aynasında izlediği özüne olan ayrılığından ötürü hicrana demir atar bir vakit, aşıksa o hicranın gölgesinde çadır kurup bekler. Bekledikçe aynanın sırrı silinir ve camlaşır, geçirgen olur, lakin öz kaybolmaz sadece camın arkasındakilerle perdelenir. Can da böyledir, canın sırrı silindi mi, canan yalnızlığından çıkar, efradı ile cem olur. Canın sırrı nedir diye soracaksın? O sırrı bir tek canan bilir.
6- İnsan aşık olunca, maşuk celal ile, aşık ise cemal ile muhabbet eder. İmdi, celalden murad ne? cemalden kasıt ne? Şöyle derler, şöyle yaşanır, iki sevgili birbirine ayna olur. O aynada cereyan eden ruh, celal ile kendine döner. Cemal ile kendine gelir. Kaldı ki önce kişi yüzünü kendine dönmeli ki sonra istikamet gönül evine olsun. Yani anlayacağın, insan aşık olunca maşukken kendine döner, aşıkken de kendine gelir.
7- İnsan aşık olunca, maşuk kuyu olur aşığın içinde kendini aradığı, aşıksa maşukuna minare, kendini salaha davet ettiği... Nasıl ki kuyuyu ters yüz ettin mi minare olur, o misal, maşuku ters yüz ettin mi aşık görünür.
Maşuk halleri de tamam olduğuna göre aşık ile maşuk olarak cereyan eden bu aşkın nihayetinde kenini ortaya koyma hallerine göz atalım:

AŞK HALLERİ
1- İnsan aşık olunca, aşk, ikiye bölünür kah maşuk olur kendinden kaçar, kah aşık olur kendine bakar.
2- İnsan aşık olunca, aşk, ikiye bölünür kah maşuk olur kendine saçar, kah aşık olur kendinden naçar.
3- İnsan aşık olunca, aşk, ikiye bölünür kah maşuk olur kendinde açar, kah aşık olur kendi için uçar.
4- İnsan aşık olunca, aşk, ikiye bölünür kah maşuk olur kendi ile kalır, kah aşık olur kendine alır.
5- İnsan aşık olunca, aşk, ikiye bölünür kah maşuk olur kendi için olur, kah aşık olur kendi ile ölür.

Herkese hürmet dolu, heyecanlı ve hayranlıkla yaşanan bir aşk dilerim.

Yorumlar

Popüler Yayınlar