şövalyelik üzerine

bir şövalyenin lady'si yoksa geri dönüş umudu da yoktur.

"... anlatmıştı. O vefadır, der. Herkes eline kılıç verilmeden. En son olarak vefa ile sınanacak. O yüzden, demişti, elinize kılıç verilecek hale gelin... Amin Nefsin olumsuz sıfatları için, bir kaçını hallettim biri kaldı olmaz. Biri varsa diğer hepsi onun içinde... Ve en son öfke kalır o en zorudur, diye anlatır. Tenezzül imiş, testi başını eğerse dolar! Yoksa kırk yıl Çeşme yanında dursa dolası değil! Tenezzül edip baş eğince Hakk ile dolar. O zaman kendi Hakk üzere ayaktadır artık ve başı Elif misali eğiktir. Işte Şövalye" dedi kuş kadın.

yedi yol: .... (devam ediyor)
altı bekçi: (devam ediyor)
beş basamak: saygılı duyarlı zeki dürüst arayışçı
dört kubbe: zuhurat edeb vakur ketumiyet
dört köşe: cebrail azrail israfil mikail
üç kapı: takva, cesaret, rauf
iki sütun. ilki: sabır tahammül ilim azim aşk yokluk gizli
ikincisi: yalan şehvet hased gadap kin riya öfke
bir ilke: mutlak iyilik


Ne kadar methetsek, az;
(Hakîkat) hiç pas tutmaz;
Bu (Gönül Ağacı)nda
Her kuş yuva yapamaz.
Bir çoğu konar, kaçar,
Ayağı yanar, nâçâr,
Binde birisi yapar,
Seyredin, çok hikmet var.
(Sabır) gerek evvelâ,
Yardım eylesin Mevlâ:
Sabırı çok olan kuş,
Yuva içinde kala.
İkincisi (tahammül)
Etmek lâzım (tenezzül):
Her kuşta hiç olmaz bu,
Kahır çeker o bülbül.
Üçüncü; lâzım (ilim),
Öğrenen, olur sâlim;
Öğrenmek isteyenler,
Kendini bilir (yetim).
Dördüncüsüdür: (azim),
Bunlar sırayla lâzım.
Yârabbî, bende görsem…
Budur benim murâzım.
Beşincisi: (Aşk) gerek,
Aşk gelse, eder ipek.
Aşka bürünenlere,
Semâyı açar felek.
Altıncısıdır (Yokluk),
Daha târif etsem, çok…
(Yokluk)tan sonra açar,
(Dilber) yüzünden (Ufuk).*
Yedincisi çok gizli,
Kimsenin dönmez dili;
(Emre)ye devirlerde,
Geçti, etti tecellî.
9.6.1945

Yorumlar

Popüler Yayınlar