Güneşin güneşi beyindir

SOLAR SYSTEM
"Sorunun yanıtı solar sistem", dedi kuş bilgesi ve devam etti: "Güneş, beyin merkezli bir yıldızdır. güneş sisteminin merkezi güneştir ama güneşin merkezi beyin sistemidir, beyin sisteminin de merkezinde tin (ışık-beyin) vardır. Güneş, ay çiçeği gibi, beyin odaklıdır, dünyanın ışık ve ısı kaynağı nasıl ki güneş ise, güneşin de güneşi beyindir. her gün, güneşin ziyası dünyayı tarar ve taranan bilgiler atmosferdeki çeşitli katmanlarda depolanır. doğanın özüne ulaşabilirsen, atmosferdeki bilgi deposundaki tüm bilgilerden faydalanabilirsin. beynin ziyasına nuru ziya denir. ay gibi... ayçiçeğinin neden güneşe baktığı halde ay ismi ile çağrıldığını anladın mı?"

kuş adam'In tuhaf yolculuğu

Kain Dede

Yorumlar

Popüler Yayınlar