Metin Sanatı Dersleri

Epistemik Dedektif


Seminer Projesi

Epistemik yazarlık dersleri

Soru: "Bu" kutudan nasıl çıkacağız? 

İçerik: harfler birleşerek kelimeleri, kelimeler birleşerek cümleleri, cümlelerse kitabı...

Süre: 4 hafta

1. hafta

a- harf araştırmaları


  1. antropoloji
  2. etimoloji
  3. arkeoloji
  4. ezoterizm
  5. mitoloji

2. hafta

b- kelime araştırmaları


  1. dekonstrüktif yapı
  2. diyalektik düşünce
  3. epistemik dedektif
  4. sibernatik yazı
  5. spekülatif vargı

3. hafta

c- cümle araştırmaları


1- epigraf oluşturma
2- hologramik algı
3- kübik metin
4- bilincin biçimlenişi
5- tinsel bağ

4. hafta

d- kitap araştırmaları


1- yazıda varlaşma
2- metinlerarası düzlem
3- imgeden kavrama
4- kavramdan imgeye
5- diri kitap

Yorumlar

Popüler Yayınlar