Epistemik Yazarlık Dersleri

"Bu kutudan nasıl çıkacağız?" sorusuyla başlıyorum!Mottom: harfler kelimeleri, kelimeler cümleleri, cümlelerse kitabı... Kitaplarsa alemi, alemlerse insanı anlatır.

1. hafta
a- harf araştırmaları
  1. antropoloji
  2. etimoloji
  3. arkeoloji
  4. ezoterizm
  5. mitoloji

2. hafta
b- kelime araştırmaları
  1. dekonstrüktif yapı
  2. diyalektik düşünce
  3. epistemik dedektif
  4. sibernatik yazı
  5. spekülatif vargı

3. hafta
c- cümle araştırmaları
1- epigraf oluşturma
2- hologramik algı
3- kübik metin
4- bilincin biçimlenişi
5- tinsel bağ

4. hafta
d- kitap araştırmaları
1- yazıda varlaşma
2- metinlerarası düzlem
3- imgeden kavrama
4- kavramdan imgeye
5- diri kitap

Yorumlar

Popüler Yayınlar