Türk Dili Edebiyatı Gelişim Aşamaları

Köksaplarımız:


1- Orhun yazıtlarıyla başlayan Bengü Taş tabletlerdeki anlatımlar
Etik, Töre, Dini yaşam

2- Sözlü halk masalları ve destanları
Aşk, edep, cesaret, yiğitlik, uluhiyet

3- Dede Korkut Edebiyatı
Aşk, edep, cesaret, yiğitlik, uluhiyet

4- Halk edebiyatı

Aşk, edep, cesaret, yiğitlik, uluhiyet

5- Aşık edebiyatı
Aşk, edep, uluhiyet

6- Ozan edebiyatı
Aşk, edep, uluhiyet


7- Fütüvvet edebiyatı
Cesaret, yiğitlik, uluhiyet


8- Anonim edebiyat
Cesaret, yiğitlik, uluhiyet


9- Tekke edebiyatı (Alevi-Bektaşi geleneği)
Kuran etkisinde, Geleneğin vurgusu


10- Divan edebiyatı
Aşk, Varlık, İnsanın manası


11- Gölge Oyunu ve Meddahlık
Toplumsal eleştiri, mizah


12- Saray edebiyatı
Methiye


13- Fransa, İtalya ve Alman etkisinde Osmanlı son dönem edebiyatı
Polisiye


14- Tanzimat edebiyatı
15- Azınlık edebiyatı - levanten edebiyatı (pierre loti)
Romantizm


16- İkinci tanzimat edebiyatı
17- Milli edebiyat
Ulusçuluk, İdeolojik


18- Erken Cumhuriyet Edebiyatı
Aile bağları, aşk, yaşam mücadelesi


19- 80'lere kadar olan edebiyat
Sol tandanslı eserler

20- 80lerden sonra edebiyat
Pop kültür


21- 2000lerden sonra edebiyat
Sinema, sanat


22- Orhan Pamuk'la başlayan post modern edebiyat
Eklektizm


23- Sosyal medya ile gelişen yapısökücü edebiyat
Kişisel Gelişim, İnsan ilişkileri, insanın kendini buluşu

Yorumlar

Popüler Yayınlar