Yazarlık Deneyimi

Yazarlık Deneyimi 

Yazarlığı bir deneyim olarak ele alan çalışmalarımız devam ediyor. Deneyim şu ana başlıklarda yürütülüyor:

Yazarlık Deneyim Başlıkları

1- Epistemik Zihin Haritasının Çıkarılması
2- Çekirdek İdeolojinin Belirlenmesi
3- Çekirdek ideoloji bağlamında Metin Okumaları
4- Okunan metinlerde Köksap Çalışmaları
5- Köksaplara göre Pasajlar Oluşturma
6- Kahramanın arketipal bazda Tasarımı
7- Kahramanın Yolculuk Deneyiminin Tasarımı

www.yediadim.com

YAZARLIK DENEYİMİ

Yorumlar

Popüler Yayınlar