Medrese nedir?

medrese: osmanlıca "ders" eğitimi verilen mekan. medrese geleneği aslında ders kelimesine köken teşkil eden idris (dress, dersi, terzi, ders) peygamberin, Batılılar bu kişiye üç kez bilge Hermes adını veriyorlar, üç farklı disiplinin iç içe geçtiği bir metodoloji ile öğrencilerini yetiştirirdi. Günümüz felsefecileri önümüzdeki yüz yılda teolojinin önem kazanacağını ve bilimlerin teoloji ile el ele yürüyeceğinin sinyalini veriyorlar (Alain de Botton, Alain Badiou, Zygmund Baumann, Zizek, öte yandan multi - disiplin uzmanlıkların ortaya çıkacağını da hesaba katarsak gelecekte, kuşkusuz olgu olarak medrese kavramına uygundur, zira edimselliği henüz bundan çok uzaktadır ve Tarih, olay ve olgularda tekrar eder zira kavramlarda tekrar etmez.


Yorumlar

Popüler Yayınlar