Miktar önemli...

Bir bardak haşlanmış kereviz suyuna, misk ve amber karışımı damlatılır. peki, ne kadardır amber ve misk karışımı... cevabı şudur. Tüy kalemin ucuyla karışıma bandırıp şu dua bir kağıda yazılır. Bu duada yer alan sözcük miktarınca karışım kafidir.
"Nisaüküm harsül lemü fe'tu harseküm enna şi'tüm ve kaddimu li enfüsiküm,vettekullahe va'lemu enneküm mülakuh,ve beşşiril mü'minin.Kad semi'allhu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'tehavurekuma innallahe semiy'un basiyrun.fe evhayna ileyhi enisnail fülke bi a'yünana ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fiha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleylil kavlü minhüm ve la tühatyibni fillezine zalemu innehüm mugrakun.Semaniyete ezvac mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiuni bi ilmin in küntüm sadikiyn.Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekeraniyni harrame emil ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdillen nase bi ğayri ilm innellahe la yehdil kavmez zalimin.Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batili yü'minune ve bi ni'metillahi hüm yekfurun.Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey'iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve vehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun.Ve min ayatihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu iletha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmet inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun."
cinsel gücü arttıran dualı iksir değil, duada yer alan sözcük miktarınca amber ve misk karışımının haşlanmış kereviz suyu ile birleşimi...


Yorumlar

Popüler Yayınlar