İlişki, Kavramın özü olunca...


İlişki, kavramın özü ise sahne imgenin biçimidir.

Sahnenin özü sorudur.

Bir tek kahraman ne olacağını gerçekten bilmez ama bir tek o, olması gerekene büyük bir inanç besler.

Sinematogia açısından baktığımızda, her sahne bir ilişki biçimini anlatır. Ama burada ilişki,
kavramın kendi kendisiyle ilişkisidir ve sahne edimselleşmiş Öz'dür. 

Sahnelerden oluşan film, Özün edimsellik alanıdır.

Edimsellik ise ete kemiğe bürünen Tin'in tanıklığı olarak özgürlüktür.

KD


Yorumlar

Popüler Yayınlar