Aykırı düşüncelerüzerinde düşünmeye değer 11 aykırı önerme:

ruh, bedendir.

beden, bilinçdışıdır.

bilinçdışı, kültürdür.

kültür, dildir.

dil, zemindir.

zemin, zamandır.

zaman, şimdidir.

şimdi, burasıdır.

burası, bendir.

ben, varlıktır.

varlık, ruhtur.

Yorumlar

Popüler Yayınlar