Öpmenin ontolojisi


Yeni dosya konum: Öpmek.

Ontolojik olarak hangi varlıksal devim, varoluştaki niha-i edimselliğinde öpmenin tözel arketipini kast ediyor olabilir?

önce dudak neyi temsil ediyor ona bakmalı. Arapça ve özellikle İbranice sözcükler, varlık aşamalarına ilişkin bu tözsel arketpial devinimlerin adlarıdır.

lebb: dudak denir, lakin rahmani nefesin bekçileridir.  lebbler açıldığında nefes açığa çıkar. kapandığında içeride hapsolur.

lebbler önde buluşup içeri doğru vakumla bir başka ilah'ta cisimleşmiş vedüde haz verir.

imdi, öptüğümüzde vedüd canlanır.

iyi seyirler

Yorumlar

Popüler Yayınlar