Marvel ve Comicslerle Hasbihal


Superman, kötü kalpli insanların eziyet ve zulümleri altında inleyen Amerikan halkının bu tazyik ve esareti halâstan ibaret olan meyillerinin tecellisâzı oldu.
Spiderman; zamanının nihayetsiz sefaletlerini idrak ve ıstırabat-ı umumiye devrinde âlemde tahakkuk etmeye başlamış olan lüzum-ı şefakatperverî'yi bir örümcek ağı misali ile tercüme ve ifham etmek yolunu bildi.
Batman; Gotham içinde yaşayan halkın, mahsusatından olan şan-ı şöhretî mefkûresini tecessüm ve teşahhus ettirdi.
Hülâsa, insanları istediği kurtarıcı kudret; fikirler ve bu fikirleri teşhis ve tamim eden kimselerdir.iyi seyirler
KD


Not: Mustafa Kemal Atatürk'ün Zabıt ve Kumandanlarla Hasbihal kitabından ilham alınmıştır. Yorumlar

Popüler Yayınlar