Epistemik Problem


Türkiye cumhuriyeti halkının Kurtuluş savaşından bugüne geçirdiği iç çatışmalar:

  1. Saray - Halk
  2. halk - işgalci düşman
  3. işbirlikçiler - vatanseverler
  4. demokratlar - milliyetçiler
  5. sağcılar - solcular
  6. kürtler - türkler
  7. aleviler - sünniler
  8. dinciler - laikler
  9. zenginler - fakirler
  10. aydınlar - cahiller

"Eğer insanlık tarihi kadim, modernite ve küreselleşme gibi evrelere ayrılırsa şunu çok açık şekilde söyleyebiliriz ki, bu ülke, bu aziz topraklar, sadece jeostratejik değil, jeokültürel öneme haiz topraklar kadimin bütün renklerini bünyesinde barındırırlar. İslam medeniyetini, ondan önceki Mezopotamya kültürünü, ondan önceki Hitit, Roma kültürünü bünyesinde barındırır. Hiç bir medeniyet havzası yoktur ki Anadolu ile etkileşime girmemiş olsun. Yine modernite esas alındığında bu kadim kültüre sahip olan başka hiç bir ülke yoktur ki moderniteyle bizim gibi yüzleşmemiştir ve nihayet kürselleşmeyi de bizim kadar derinden ve yakından yaşayan bir başka ülke yoktur. Şimdi büyük bir yeni kültürel uyanışın arifesindeyiz. Bu yeni kültürel uyanış, insanlığın temel değerler itibarıyla varoluşsal ve epistemolojik problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde bütün insanlığa evrensel bir medeniyet çağrısı yapacak bir uyanış." 

T.C. Başbakanı Davutoğlu

Yorumlar

Popüler Yayınlar