Ona göre Game of Thrones nasıl biter(di)?

“Game of Thrones" salt popüler bir dizi olduğu için değil ama içinde düşüncenin özünü barındırdığı ve edebiyat tarihi içinde gelişmiş ne kadar yapı, metot ve biçim varsa her birini kusursuz sayılabilecek derecede içerdiği için, onu aşağıdaki gibi ciddi ama eğlenceli bağlamlarda ele alarak ve sıkıcı detaylara girmeden kısa, öz ve esprili ifadelerle * okurun daha fazla vaktini almak istemeden, onu düşünce tarihinin bazı temel bakış açılarıyla tanıştırmak istedim. Aşağılama, kötüleme ve karalama içermez.
Sevgiler & İyi okumalar,
Kd
Dinlere göre Game of Thrones nasıl biter?
1)     Hermes’e göre, insanlar ölümlü ak gezenler, ak gezenler ölümsüz insanlardır. Ölümsüzlüğün zaferi ile bitecektir.
2)     Zerdüşte göre, Taht Oyunları, sığ kulaklara konuşan bir ağız tarafından yazılmamıştır. Bu yüzden sonunda olacaklar, sadece bir başlangıç olacaktır.
3)     Budizme göre, asıl kralı çoktan öldürdüler. Bu yüzden boşuna izliyoruz diziyi…
4)     Orfeus’a göre, insan en az bir kez ak gezenliği yaşamalıdır.
5)     Museviliğe göre, taht, ilk doğanın hakkıdır, ama ilk doğan cariyeden olamaz, hür kadından olmalıdır…
6)     Hristiyanlığa göre, çocuklar gibi olmadıkça Tahta oturamazsınız.
7)     Müslümanlığa göre, levhi mahvuzda hepsi kayıtlıdır. Son çoktan bellidir. Ak Gezenler galip gelecek, her nefs Ölümü tadacaktır. Herkes cehennem ateşini yaşayacaktır, iyiliği emredip salih işler yapanlar müstesna, onlara cennette ebediyen oturacakları taht müjdelenir.
8)     Mormonlara göre, dizinin sonunda Sir Jorah Mormont, Cercesi, Sansa ve Khalessi ile evlenip tahta oturup kral olacaktır.
9)     Yahova Şahitlerine göre, sonunda ak gezenler tüm dünyayı ele geçirecek ama 144 bin seçilmiş insana dokunamayacaktır. Tahtın asıl sahibi yalın kılıçla gelecek ve deccal ejderhayı yenip göklerin krallığını kuracaktır.
10) Jedi’lere göre, sonunda her şey başa dönecek ve ak gezenlerin lideri insan olacak ve tahta oturacaktır ve o kişi, asıl varistir.
11) IMF’ye göre, taht oyunları, demirbank’ın oynadığı bir oyundur, eninde sonunda para kazanacaktır, ölüm paraya hükmedemez, ama para, ölüme hükmedebilir.
12) Bahaliğe göre, dizide tahtın sahibi Kral ve Kraliçedir, Azor Ahai bu anlama gelir, hem prens hem prenses, ikisi birlikte evlenip dünyayı yöneteceklerdir.
Filozoflara göre Game of Thrones nasıl biter?
1)     Zenon’a göre, Taht Oyunları bir paradokstur, çünkü ona oturmak için verilen mücadele ölümle sonuçlanır, ölüm galip geldiğinde de tahtın anlamı kalmayacaktır.
2)     Ksenafones’e göre, ejderhaların dili olsaydı tanrılarını ejderhaya benzetirlerdi.
3)     Heraklitus’a göre Yaşam ve Ölüm, daimi bir savaş içindedir. Oluş, ateştir ve kış, ateşe rağmen daima sürecektir lakin insan, iki kez aynı kışı yaşamaz.
4)     Sokrates’e göre, Ölümden korkmaya gerek yoktur, çünkü ölünce ya yaşamaya devam edeceğiz ya da yaşamayacağız. Bu yüzden korku gereksizdir.
5)     Platon’a göre, tahtın varisi bilgeler olmalıdır.
6)     Aristoteles’e göre, her insan ölümlüdür, ak gezenler de ölümlüdür, o halde ak gezenler de insandır.
7)     Epikür’e göre, tahtın peşini bırakıp hayattan haz almanın peşine düşmelidir insan.
8)     Philon’a göre ateş, tahttır, taht hayattır ve hayat ateştir.
9)     Plotinos’a göre, kış yavaş yavaş gelir, geçer.
10) Don Scotus’a göre, hayatı tümeller yönetmektedir. Tümellere ulaşan tahta ulaşır.
11) İbn Arabi’ye göre, nefsini bilen kralı bilir.
12) Descartes’e göre, kışın geldiğini düşünüyorum o halde üşüyorum.
13) Spinoza’ya göre, ak gezenlere amor entellectus ile son verilebilir.
14) Yunus Emre’ye göre, ölen bir daha ölmez.
15) John Locke’e göre, bence Jon kral ama o henüz bir şey bilmiyor!
16) David Huma’a göre, tahtın asıl varisini henüz görmedik. Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir şey hakkında konuşamayız.
17) Kant’a göre, herkes haklıdır ve herkes haksızdır.
18) Fichte’ye göre, kralı belirleyen kral olmayandır, kralı karşıtı belirler.
19) Schelling’e göre kralı belirleyen yine kraldır, kim kral ise kral odur.
20) Hegel’e göre, taht, tinin saltık belirişidir, onda tin kendinde ve kendi için kendi ile özdeşliğinde kendinin olumsuzluğuna kurulur.
21) Nietzche’ye göre, Kral öldü!
22) Marx’a göre, ak gezenleri taht oyunları yaratmıştır. Taht oyunlarına son verin, ak gezenler de son bulur.
23) Heidegger’e göre, bekleyin zaman, ak gezenleri de yenecektir.
24) Einstein’e göre, taht = kış x ateş’in karesi (2 ejderha)
25) Wittgenstein’a göre, belirlenmiş kural ve sınırların aşılması gerçeklik ise, ak gezenler hayatımızdaki her şeyden gerçektir.
26) Sartre’a göre, İnsan kendisiyle sınırlı olarak kendisini tanıyamadığı gibi, yaşamı da gerçek manada anlamlandıramaz. Bu durumda tanrılaşmaya çalışan insan, ölüm gerçeğini yok edemeyince “ölümlü bir tanrı” pozisyonuna düşer. Sonunda ölümün, bu anlamda yok oluşun yer aldığı bir hayatta insan gerçek mutluluğu elde edemez.
27) Deriada’ya göre, yaşasın ak gezenler!
28) Schrödinger’e göre, son bölüme kadar bekleyelim, ne konuşursak konuşalım her şey mümkün!
Toplum Liderlerine göre Game of Thrones nasıl biter?
1)     Büyük İskender’e göre, Ak Gezenlerin dilini öğrenmek gerek…
2)     Leonidas’a göre, Jon’un aklı varsa onları Felwood vadisinde, iki adamın ancak ölü olarak geçebildiği geçitte karşılasın!
3)     Fatih Sultan Mehmet’e göre, innâ fetahnâ leke fethan mubînâ, li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ, ve yansurakallâhu nasran azîzâ…
4)     Napolyon’a göre, para, parayı çeker, iron bank kazanır.
5)     Mustafa Kemal Atatürk’e göre, westeros’ta sulh, dünyada sulhtur…
6)     Hitler’e göre, Khaalesi ve ideallerini sevdim! Tam benim kadınım!
7)     Mussolini’ye göre, aslan olarak bir gün yaşamak, yüz yıl boyunca koyun olarak yaşamaktan daha iyidir, elbette gönlüm Cercei’den yana!
8)     Stalin’e göre, Kızıl Cadı’nın tahta oturmasını çok isterim.
9)     Gandhi’ye göre, Ak Gezenlerin yürüyüşü Tuz Yürüyüşüne benzemiyor. Westeros’ta yaşanan tüm adaletsizliklere karşın hak ve batıl ayırt etmeden hepsini yok etmeye yeminli birini durduramazsınız.
10) Recep Tayyip Erdoğan’a göre, dizide FETÖ parmağı var!
Sanatçılara göre Game of Thrones nasıl biter?
1-     Mozart’a göre, North müziğine hayranım!
2-     Goethe’ye göre, bizim buralar hep kış…
3-     Shakespeare’e göre, bu dizinin sonuna trajedi yakışır.
4-     Salvador Dali’ye göre, tuhaflıklar var, bu dizide herkes herkes olabilir.
5-     Picasso’ya göre, Ak Gezenleri siz yarattınız bayım!
6-     Andy Warhol’a göre, herkes bir gün 15 dakikalığına o tahta oturacak.
7- Bülent Ersoy'a göre, fevkalade bir dizi, ama o tahta benim oturmam lazım.
Edebiyatçılara göre Game of Thrones nasıl biter?
1-     Borges'e göre, Valar Morghulis, Yüce Valyrian dilinde "bütün insanlar ölmeli" olarak çevrilir. Essos'ta geleneksel bir söyleyiştir ve yine geleneksel olarak "Valar Dohaeris" olarak cevap verilir, "bütün insanlar hizmet etmeli" ; bu durumda son belli...
2-     Calvino'ya göre, bir kış gecesi eğer yolcunun sonu gibi biter.
3-     Eco'ya göre, sonunu izledikten sonra yanıma ilk gelenden dinlerim artık.
4- Orhan Pamuk'a göre, tuhaf bir dizi, çok bir şey anlamadım. Sonunu bilmiyorum.
Bana göre Game of Thrones nasıl biter?
1-     En sonunda tahta “Dolores” oturur, diyorum! :)
Olası bir Yapay Zeka’ya göre Game of Thrones nasıl biter?
0-     Jaqen H’ghar can everything else is king to me to me to me...
Adnan Hoca’ya göre Game of Thrones nasıl biter?
     -1 – "Niye ak gezen, neden kara gezen değil!"  
Kediler: Hahahahahaha! (Laughing)
Peki, ya sana göre? Sana göre Game of Thrones nedir, nasıl biter?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Bu metindeki "her şey" bir kurmacanın diğerine yapışmasından öte değildir.
Kaan Demirdöven, yazar
#westeros #westworld #gameofthrones #philosophers #wisemen #kingdoms 

Yorumlar

Popüler Yayınlar