Pişmiş kitap

Gönülde pişer kulakla yenir


Revolution Ansiklopedisine Giriş

Torah öz biçim edimsellik üzerine...

Pada: Pişmiş kitap, kağıdı hamur gibi önce oklava ile açıyorsun, ince ince, sonra üzerine işliyorsun harfleri, kelimeleri, cümleleri, bilgileri... sonra fırına veriyorsun, pişiyor... ortaya "pada" çıkıyor. Pideden farkı yenebilen bilgi olması... Ama diğerleri pideden farksız, direkt mideye, sonra da atık...

Pada: means to rescue in Hebrew


Yorumlar

Popüler Yayınlar