Köksaplarda var olmak bir deriot olarak...


Bir metinde bağ kurduğun her köksap, sana ait olan ve ait olmayan olan başka bir/çok metnin parçasıdır.
Her metinde sen varsındır ve yoksundur.
Aynı şekilde bir başkası da senin metnindeki köksap ile kendi metin dünyasına ulaşır; vardır ve de yoktur.
Böylece her metin, kendi ve kendi için köksaplar bütünlüğü olarak Tinin ortak açılımını sergiler.
Çevrene baktığında her insan bir Metin'dir.
Metin'de kendini, tinin ortak açılımı olarak bir hayal olarak bulursun.
Böylece o hayal içinde kendi metnini inşaa etme olanağı bulursun.
Sadece metinlerarası bağlar kurarak kendi metnini inşa ettiğinde, ortaya imzasız bir kitap çıkar.
Şimdi sen bu imzasız kitabın üzerindesindir.
Bir deriot olarak.

Ve bir simyacıyı düşün, elementleri bir araya koyar ve onların kendi iradelerinin değişkenliğinde sabit olanı arayıp bulur. Metinler arasında da sabit olanı bulduğunda bu senin kitabındır ve dendiği üzere herkes kendi kitabını okur.
Yorumlar

Popüler Yayınlar