resim verme

resim arapça resmi bir belge ya da bulgu için kullanılır. rasimden türer. rasim, arapça mimari planlama yapmak demek, yani aslına bakarsan tüm doğa bir resim, bir planlanmış mimari yapıdır. 

kaldi ki batıda resim için paint terimi kullanılır, kökü latince pingere'dir, ve pingere işlemek, lekelemek, nakşetmek ve bozmak demektir. yani batı, bu sanatı, yapıbozum gerektiren bir mimari süreç gibi görürken, arap tini, bu sanatı aşkın bir yapının tanıklığı olarak algılar. 


her resim fotoğraf değildir ama her fotoğraf bir resimdir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar