Filmin tözünden imge üretmek

Bir filmin tözü, filme aşkın olan formun onda içkin öz olarak devinmesidir. Öyleyse bir filmin tözünden imge üretmek demek içkinlikteki aşkınlığı açığa çıkarmaktır. Bu açığa çıkış Güzelliktir (füsn, efsun, efsane).

Yorumlar

Popüler Yayınlar