Yolları Çatallanan Anlatı Ormanı

Kapılar, geçitler, yollar, patikalar...
Bu ormandaki bir manzara, her olası mekandır, kaybolan zaman... Zamana şekil vermek demek, İmgenin cisimleştiği mekandaki anlamı açığa çıkarmak demek. 
Bu sahneler arası bir anlam bütünlüğü kurarak değil, tözsel sahnenin kendi özsel şekillenişine izin vererek mümkün. Sahnelerarası birlik bu ikinci yolla mümkün. 

Yorumlar

Popüler Yayınlar