Kurmaca Tarih

dinin bakış açısı ile bilimin bakış açısı birbirini tamamlayan bir karşıtlık içerir. şöyle ki, dinin ilk insandan türeme fikri, bilimsel olarak çürütülür. oysa bu fikir, bilimsel olarak tespit edilemeyen ve bu yüzden boşlukta kalan edimsel insan fikrini insan bilincinde tamamlayan metafizik bir keşiftir. marx dahi Das Kapitalini kaleme alırken, emek-sermaye çelişkisinde, gözlemlenebilir ve ölçülebilir örneklerinin temelinde kurmaca bir fikre başvurur... Kurmaca fikrin önemi burada büyüktür. örneğin bilimsel bakış, ilk dilin oluşmasına yönelik bir dizi teoeriler ileri sürer, dinsel bakış açısı ilk dili ilk insanla ilgili kurmaca bir efsaneye dayandırır, "adem eşyaya ne isim verdiyse ismi o oldu," gibi... Bu durumda, kurmaca fikrin gayesi, bilimin verilerini, soyut yapısından arındırıp edimsel insana bağ kurması yönünde ilham olmaktır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar