72 maddelik bir çek list

Kelime Ağacı

Gizemli bir çek list üzerinde çalışıyorum, tıpkı teoloji çalışmalarındaki kutsal örüntüleri hayat ağacı modeline yerleştirmek gibi... 

Peki söz konusu senaryo ya da en genel anlamıyla bir filme hayat veren öykü, gerçekte neyi anlatmalıdır? Tıpkı hayat ağacının anlattığı şey gibi! Bir film senaryosunda, senaryoyu önceleyen hatta hikayenin de başlangıcında, tüm devinimi kurgulayan ana şema...

Bu kapanmış bir dosya konusu değil.


KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar