Altı Yarıq Tigin # 2


Her edim şeması geometrik bir harftir ve harf, 'hayal aleminden reel fenomene'dir.

Bir hikayeyi altıya bölmeli... 

Birinci bölümde hikaye, kendi dünyasının tam ortasından başlamalı....
İkinci bölümde engel ve engeli aşacak olan teklif çıkagelmeli...
Üçüncü bölümde dünyanın ortasından ayrı düşülür, simetrik bir kaymadır bu...
Dördüncü bölümde çatışma vardır.
Beşinci bölümde zirve yapılır.
Altıncı bölümde, yine ortasına dönüş yapılır öykü-dünyasının...
Yorumlar

Popüler Yayınlar