İmge Bulutu


düşünüyorum o halde yokum

Öykü başlangıcındayken onun geçmişi yoktur, ama geçmiş gibi görünen vardır, o ise dil'dir. Oysa başlangıçta bulut vardır ve bu bulut dünyası tüm imgelere gebedir.Yorumlar

Popüler Yayınlar