Masum ruhun işareti: İşiten Göz

İnsan gözüyle işitirse basirettir.
Öykünün içinde dişil ilke, üretici ilke, kahramanın amacını kutsayan, yücelten öge saf ve masum ruh aynı zamanda kahramanın yolculuğunun kutsanışıdır.

Masum-luk ilkesi, kahramanın amacının ona eşlik ettiğini gösterir. 

Sembolik olarak kör, bu dünyaya kördür. 

Anlıyorsun değil mi?

Çünkü sembolik olarak gözü açık olan, şeytani ilkeyi temsil eder.
Ve Hallaç'ın Tavasin'de dediği gibi yol göstericidir.

İyi seyirler
KD

Yorumlar

Popüler Yayınlar