Mitlerin MühendisliğiVarlık'ın hikayesini mit olarak bize anlatan Mısır'dır.
Bedenin macerasını ise bize Hind mitolojisi anlatır.
Ruhun başına gelenleri İbrani mitinde buluruz.
Aklın ve akli gelişimin ve akılsal ilke ile melekelerin hikayesini ise Yunan miti anlatır.
Bu dört mit en temel prototipsel mitlerdir ve Jung'un 4 ana karakter tipi ile örtüşür:
Hatta her biri, bu dört kültürün meyvesidir diyebiliriz.
kral
kraliçe
savaşçı
soytarı
beden-soytarı, akıl-kral, ruh-kraliçe, varlık-savaşçı (olabilir mi?)


Cosmopolitas Aydınlanma Çağı
iz sürücünün keşfi...

Yorumlar

Popüler Yayınlar