Kahraman ve 12 İlke

Agaphe

Yolculuğun Aşamaları:
 1. Sıradan Dünya: Huzursuz, rahatsız ya da farkındalıksız olan kahraman sempatik bir şekilde tanıştırılarak seyircinin/okurun kendisini durumla ya da çıkmazla özdeşleştirmesi sağlanır. Kahramanın arkatasarında bir çevre, soy ve kişisel tarih tanıtılır. Kahramanın hayatında bir tür çift kutupluluk onu farklı yönlere çekmekte ve gerilim yaratmaktadır.
 2. Maceraya Çağrı: Ya dışsal bir baskı ya da kahramanın kendi içinden gelen bir dürtü, süregiden durumu sarsar, böylece kahraman değişimin zorunlu başlangıcını yaşar.
 3. Çağrının Reddi: Kahraman bilinmeyenden korkar ve kısa süreliğine de olsa maceradan kaçmaya çalışır. İlerideki belirsizliği ve tehlikeyi bir başka karakter de dile getirebilir/ yansıtabilir.
 4. Rehberle Karşılaşma: Kahraman görmüş geçirmiş, deneyimli bir gezginle karşılaşır; bu kişi kahramana daha sonra yolculukta yardımı dokunacak bir eğitim, alet ya da tavsiye verir. Ya da kahraman kendi içinde bir cesaret ve hikmet kaynağına ulaşır.
 5. Eşiği Geçiş: Birinci Sahnenin sonunda kahraman sıradan dünyayı terk etmeye ve aşina olmadığı kurallar ve değerlerle dolu yeni bir diyara ya da duruma girmeye cüret eder.
 6. Sınavlar, Müttefikler/Dostlar ve Düşmanlar: Kahraman bu özel dünyada sınavlara tâbi olur ve müttefiklerini/dostlarını bulur.
 7. En İçteki Mağaraya Yaklaşma (Balinanın Karnı): Kahraman ve yeni bulduğu müttefikleri özel dünyada büyük sınava/düelloya hazırlanırlar.
 8. Çile: Öykünün ortalarında kahraman özel dünyada merkezî bir yere ayak basar ve ölümle ya da en büyük korkusuyla yüz yüze gelir. Ölüm anıyla birlikte yeni bir hayat başlar.
 9. Ödül: Kahraman ölümle yüz yüze gelerek hak kazandığı hazineyi elde eder. Burada bir kutlama olabilir, ancak aynı zamanda hazineyi kaybetme tehlikesi de vardır.
 10. Geri Dönüş Yolu: Öykünün yaklaşık dörtte üçü bittiğinde, kahraman macerayı tamamlamaya yönelir, hazineyi eve götürmek üzere özel dünyayı terk eder. Genellikle bir kovalamaca görevin ivediliğine ve tehlikesine işaret eder.
 11. Diriliş: Öykünün dönüm noktasında, kahraman eve tam varmak üzereyken bir kez daha ve ciddi şekilde sınanır. Son bir fedakârlıkla arınır, yeni bir ölüm ve diriliş anı yaşar, ancak bu kez deneyim daha yüksek bir düzeydedir. Kahramanın bu eylemiyle, başlangıçta birbiriyle çatışma halinde olan çift kutupluluk nihayet sona erer.
 12. İksir ile Geri Dönüş: Kahraman yanında hazineden bir parça ile eve geri döner ya da yolculuğa devam eder; hazine dünyayı dönüştürme gücüne sahiptir zira kahramanın kendisi de dönüşüme uğramıştır. 

Yorumlar

Popüler Yayınlar