Özge Bağıntı

detay, bütünün içe yansımasıdır.


Detaylar dizgeyi ele verir.
Hegel, Doğa Felsefesi'nin birinci bölümünde duyular dışa yansıtıldığında güneş dizgesini oluştururlar diyor. 

Yani binlerce yıllık Simya'nın Opus Magnum'u kusursuz bütünlükçü kapsayıcı Mutlak İdea'nın Bilgisi idi. Ve bulunduğuna göre en değersiz madenleri altına dönüştüren Kapitalizm zuhur etmedi mi?

Yazık...

Ama yazıklanmamlı insan! 


Yorumlar

Popüler Yayınlar